Szkoła Podstawowa
im. Partyzantów Polskich
w Żabnicy